BUCUREȘTI

Senior Accountant

Location

București

Job type

Full-time

Department

Financiar

 • Efectuează înregistrările contabile, inclusiv alocarea pe centre de cost a cheltuielilor înregistrate.
 • Participă activ la efectuarea lucrărilor de închidere de lună/trimestru/an.

Project Manager

Location

București

Job type

Full-time

Department

PMO

 • Coordonează proiecte cu livrabil către client, în industrii variate, prin integrarea de tehnologii multiple în livrabilul final.
 • Pastrează contactul cu clientul extern, dar și intern și se asigură de încadrarea activităților în cerințele de tip scop, timp și buget.

Sales Support

Location

București

Job type

Full-time

Department

Vânzări

 • Oferă suport operațional și comercial echipei de vânzări în activități de tipul: realizare oferte comerciale, plasare comenzi către Departamentul de Achiziții, emitere facturi, urmărire proces contractare, recuperare restanțe, devize Departament Service, fișe de mentenanță.
 • Menține legătura directă pe tot procesul de vânzare (mail, telefonic) cu toți clienții existenți.

Business Development Manager

Location

București

Job type

Full-time

Department

Vânzări

 • Identifică noi oportunități de business și dezvoltă portofoliul de clienți noi.
 • Gestionează întregul flux de vânzare (setări întâlniri de identificare nevoi, ofertare, negociere, vânzare, contractare).
 • Întreține relația cu clienții existenți și identifică noi prospecți, pe care îi va adăuga în portofoliul existent.

Technical Presales Consultant

Location

București

Job type

Full-time

Department

Vânzări

 • Colaborează strâns cu echipa de vânzări pentru identificarea și calificarea tehnică a oportunităților de afaceri.
 • Realizează demo-uri la clienți, oferte tehnice și ședințe de preanaliză.
 • Este responsabil de un anumit portofoliu de produse/vendori în cadrul procesului de vânzare.

Key Account Manager

Location

București

Job type

Full-time

Department

Vânzări

 • Gestionează procesul de vânzare, relaționare și negociere cu clienții cheie alocați.
 • Este responsabil de menținerea relației contractuale cu aceștia, identificarea de noi oportunități, prin activități de cross-selling și creșterea footprint-ului de soluții și produse în cadrul respectivului cont.

Recruiter

Location

București

Job type

Full-time

Department

HR

 • Gestionează procesul de recrutare end-to-end (redactare și postare anunțuri angajare, screening CV-uri, susținere interviuri, testare candidați etc.).
 • Urmărește derularea procesului de integrare în cadrul companiei a noilor angajați.

HR Generalist

Location

București

Job type

Full-time

Department

HR

 • Gestionează activitățile privind procesele de administrare și salarizare personal.
 • Acordă suport în managementul performanței, în organizarea de evenimente interne, menține relația cu partenerii de beneficii, completează și transmite rapoartele statistice.

Automation Engineer

Location

București

Job type

Full-time

Department

Automatizări

 • Redactează specificațiile tehnice necesare pentru realizarea tablourilor electrice de automatizare de către terți.
 • Realizează, testează și pune în funcțiune tablouri electrice de automatizare cu PLC.
 • Asigură suportul tehnic de la distanță și/sau la sediul clientului, pentru diagnosticarea și remedierea problemelor tehnice semnalate.

Mechanical Engineer

Location

București

Job type

Full-time

Department

Automatizări

 • Alege și propune concepte mecanice în concordanță cu cerințele funcționale.
 • Proiectează mecanic subansamblele, ca parte din soluțiile de automatizare comercializate.
 • Participă la punerea în funcțiune la client și oferă asistență tehnică post-livrare.

CRAIOVA

Junior Software Developer

Location

Craiova

Job type

Full-time

Department

Dezvoltare

 • Execută task-urile repartizate de către Project Manajer sau responsabilul tehnic de proiect.
 • Întocmește documentația tehnică pentru soluțiile informatice dezvoltate.
 • Întreține și actualizează mediile de test pentru soluțiile informatice dezvoltate.

BRAȘOV

SQL Developer

Location

Brașov

Job type

Full-time

Department

Dezvoltare

 • Participă alături de echipa de dezvoltare la crearea de noi funcționalități în aplicațiile existente prin modificarea/adăugarea de proceduri, funcții, pachete sau triggeri PL/SQL.
 • Asigură suport tehnic echipelor de implementare/post-implementare în vederea customizării produselor pentru a satisface nevoile clienților.

Delphi Developer

Location

Brașov

Job type

Full-time

Department

Dezvoltare

 • Ajustează interfața client a aplicațiilor existente, în concordanță cu noile cerințe ale clienților.
 • Realizează interfațări cu diverse periferice (scanner-e, imprimante fiscale, imprimante etichete, terminale bancare, aparate de numerar).
 • Realizează fluxuri și algoritmi în pl/sql (triggeri/proceduri stocate) (firebird SQL), în concordanță cu necesitățile interfeței client.
 • Realizează interfațări cu alte sisteme prin comunicație xml/json/csv.